اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی در انواع مختلفی وجود دارد که نوعی که برای شما و بر اساس بیماری شما مناسب می باشد توسط پزشک به شما تجویز می شود. پس از این که اکوکاردیوگرافی انجام شد و نتایج را دریافت کردید پزشک شروع به بررسی و تفسیر نتیجه اکوکاردیوگرافی می پردازد.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چه زمانی اکوکاردیوگرافی برای شما تجویز می شود؟ زمانی اکوکاردیوگرافی تجویز می شود که پزشک به کارایی دریچه های قلبی شما و یا محفظه قلب شما شک داشته باشد. یکی دیگر از مواقعی که شما ممکن است نیاز به اکوکاردیوگرافی داشته باشید زمانی است که برای نفس تنگی و یا درد در قفسه سینه به پزشک مراجعه نمایید. بررسی نارسایی قلبی جنین از دیگر مواردی است پزشک می تواند اکوکاردیوگرافی تجویز نماید.

برای آشنایی بیشتر با انواع اکوکاردیوگرافی به شما پیشنهاد می کنیم در ادامه مقاله با کلینیک تخصصی قلب و عروق دکتر ریاستی همراه باشید.

اکوکاردیوگرافی قفسه سینه

اکوکاردیوگرافی قفسه سینه رایج ترین نوع اکوکاردیوگرافی می باشد که کسی که این کار را انجام می دهد ژل مخصوصی را برروی قفسه سینه می مالد و دستگاه مبدل را بر روی قفسه سینه قرار داده و فشار می دهد. موج هایی که از قلب شما  متصاطع می شود توسط دستگاه به تصاویری تبدیل می شود که قابل تجزیه و تحلیل توسط پزشک می باشد.

اکوکاردیوگرافی سه بعدی

تصاویری که از اکوکاردیوگرافی به دست می آید معمولاً مسطح می باشد ولی می توان با استفاده از ابزاری خاص تصاویر سه بعدی ایجاد نمود. استفاده از اکوکاردیوگرافی سه بعدی برای بررسی های دریچه قلب و جایگزینی آن ها و بطن چپ کارامد می باشد.

اکوکاردیوگرافی درون قلبی

یکی از جدیدترین انواع اکوکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی درون قلبی نام دارد. این نوع اکوکاردیوگرافی برای تشخیص بیماری به پزشک کمک می کند.

اکوکاردیوگرافی دو بعدی

اکوکاردیوگرافی دو بعدی در بین دیگر انواع اکوکاردیوگرافی ساده ترین نوع اکوکاردیوگرافی می باشد و برای استفاده در اندازه گیری بخش های مختلف قلب و ضخامت های دیوارهای قلب و دیگر موارد از این نوع اکوکاردیوگرافی استفاده می شود.

اکوکاردیوگرافی استرس، اکوکاردیوگرافی از طریق مری، اکوکاردیوگرافی داپلر و اکوکاردیوگرافی جنین از دیگر انواع اکوکاردیوگرافی می باشد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :