تست ورزش

در بسیاری از مواقع هنگامی که انسدادی در عروق ایجاد می شود بیمار در حالت استراحت مشکلی را احساس نمی کند  و زمانی مشکل احساس می شود که وی در حال فعالیت باشد. در چنین زمانی قلب باید در شرایط فعالیت بدنی مورد تست قرار بگیرد. با استفاده از تست ورزش پزشک می تواند  با در نظر گرفتن درمان مناسب مانع از بروز مشکلات و خطرات احتمالی در آینده شود. پزشک با استفاده از تست ورزش می تواند تغییراتی که هنگام استراحت قابل مشاهده نیستند را با تست ورزش مشاهده نماید.

آمادگی مورد نیاز قبل از تست ورزش

برای انجام تست ورزش معمولاً به شما اعلام می شود که تا سه ساعت قبل از تست ورزش غذای سنگینی مصرف نکنید و یا به صورت ناشتا تست ورزش را انجام دهید. سیگار نکشید و راحت ترین کفش و لباس خود را برای تست ورزش انتخاب کنید و همچنین کمی قبل از تست ورزش بدن خود را گرم کنید. اگر دارویی که بر روی قلب اثر می گذارد استفاده می کنید و یا بیماری قند دارید به پزشک خود اطلاع دهید.

تست ورزش چگونه انجام می شود

قبل از انجام تست ورزش اندازه نبض و فشار خون بیمار سنجیده و یادداشت می شود و سپس به نقاط مناسبی از بدن بیمار الکترودهایی متصل می شود و بر روی تردمیل قرار می گیرد و تغییرات سرعت و شیب بر اساس سن و سال بیماردر فواصل منظمی انجام شده و در تمامی مراحل تست ورزش، قلب بیمار مورد بررسی قرار می گیرد. کلینیک تخصصی قلب و عروق دکتر ریاستی با استفاده از بهترین تجهیزات و متخصصین برای تست ورزش در خدمت شما خواهد بود.

تست ورزش چه کاربردی دارد

پزشک با استفاده از تست ورزش می تواند از تنگی های عروقی بیش از 60% کرونر قلب اطلاع پیدا کرده و پزشک بر آن اساس می تواند بهترین نوع درمان را برای بیمار انتخاب نماید. یکی دیگر از مواردی که تست ورزش کاربرد دارد زمانی است که فرد سکته قلبی کرده است و یا نارسایی قلبی دارد که در این موارد نیز با استفاده از تست ورزش مشخص می شود که حداکثر میزان فعالیت فرد باید چه میزان باشد. البته ایراداتی نیز به تست ورزش وارد است که از آن دست می توان گزارش عدم انسداد کرونری اشاره نمود در صورتی که انسداد کرونر وجود دارد و یا گاهی با تست ورزش جواب انسداد مثبت است در صورتی که در واقعیت چنین چیزی نیست و همچنین تست ورزش نمی تواند تنگی عروق آترواسکلروتیک را مشخص کند.

موارد منع تست ورزش

اگر بیمار به تازگی سکته کرده باشد و یا دارای ایسکمی فعال باشد و یا در نوار قلبی برخی موارد وجود داشته باشد که نتوان آن ها را تفسیر کرد نمی توان تست ورزش را تجویز نمود و در این موارد از راه های دیگری به جای تست ورزش استفاده می شود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :