آنژیوگرافی شریان های کلیوی

 آنژیوگرافی شریان های کلیوی یکی از انواع آنژیوگرافی است که با نام آرتریوگرافی نیز شناخته می شود و و چنان چه پزشک به انسداد رگ های خونی منتج به کلیه شک کند ممکن است آنژیوگرافی شریان های کلیوی را به بیمار تجویز نماید. علاوه بر این دیگر مشکلاتی که باعث ناهنجاری در کلیه می شود توسط آنژیوگرافی شریان های کلیوی می تواند تشخیص داده شود. عروق خونی کلیه با استفاده از آنژیوگرافی شریان های کلیوی مورد بررسی قرار می گیرند.

دیگر مشکلاتی که باعث می شود تا عروق کلیوی به درستی کار نکنند در آنژیوگرافی شریان های کلیوی قابل تشخیص می باشد.

آنژیوگرافی شریان های کلیوی برای پیوند کلیه

انجام پیوند کلیه یکی مهم ترین راه  ها برای درمان نارسایی کلیه می باشد که پیشرفت زیادی کرده باشد. برای بررسی عروق دهنده کلیه، آنژیوگرافی شریان های کلیوی بهترین روش برای بررسی عروق کلیه می باشد در غیر این صورت ممکن است بیمار در جریان جراحی با مشکل رو به رو شود. بنابراین یکی از مراحل آمادگی و بررسی لازم برای پیوند کلیه آنژیوگرافی شریان های کلیوی می باشد که در بیمارستان هایی که پیوند کلیه را انجام می شود.

برای انجام آنژیوگرافی شریان های کلیوی باید ماده حاجب به داخل شریان بیمار وارد شود تا بتوان تصاویری با وضوح بالا را مشاهده نمود. ولی استفاده از ماده حاجب ممکن است برای کسی که نارسایی کلیه دارد بیمار را دچار خطراتی نماید و مانع از انجام آنژیوگرافی شریان های کلیوی برای آن ها شود. استفاده از آزمایش آنژیوگرافی شریان های کلیوی بهترین راه تهاجمی برای بررسی شریان های کلیوی می باشد.

از مزایای آنژیوگرافی شریان های کلیوی به انجام آنژیوپلاستی با قرار دادن استنت در حین آنژیوگرافی شریان های کلیوی اشاره نمود. از آن جا که کلیه دارای رگ های بسیار زیاد فرعی می باشد بنابراین غیر از آنژیوگرافی شریان های کلیوی باید آئورتوگرام نیز انجام شود تا اطمینان حاصل شود که تمامی رگ ها کلیه مشاهده شده اند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :